Dit maakt beoordelingsgesprekken leuk én nuttig

Het Nieuwe Beoordelen Managers Info

Ons aanbod: het nieuwe Beoordelen voor managers

Onze kennis en ervaring hebben we samengebracht in een innovatief en resultaatgericht aanbod. We trainen managers én medewerkers in continue prestatieverbetering die iedere dag toepasbaar is. We gaan uit van de unieke, individuele kwaliteiten van medewerkers.  En we gaan aan de slag met de prestaties door coaching van managers. Heel concreet, heel praktisch, heel effectief.

De Kata Het Nieuwe Beoordelen bestaat uit:

 • Een Coaching-KATA Het Nieuwe Beoordelen voor managers (twee dagen)
 • Managers leren hun medewerkers coachen aan de hand van de Continue Verbeter Kata
 • Opvolging (één dag) Het Nieuwe Beoordelen voor medewerkers
 • Medewerkers bewust maken van hun kwaliteiten en behoeften. En ze bepalen zelf waar ze hun
 • eigen ontwikkeling en prestatie verbetering willen vergroten. De manager gaat direct in de rol van coach en brengt het geleerde van de eerste twee dagen in de praktijk.

De onderdelen kunnen los van elkaar worden gevolgd. De 3e dag met medewerkers plannen we graag in overleg na of tijdens de 2-daagse. Wij raden aan om deze twee modules in combinatie van elkaar te volgen.

Ontwikkelen vanuit individuele sterke punten met Verbeter KATA

Het Nieuwe Beoordelen maakt medewerkers bewust van hun kwaliteiten, behoefte en drijfveren. Waarom doe je dingen zoals je ze doet? Wat stimuleert je? Wat blokkeert je? Vanuit die bewustwording leren zij zich stap voor stap te verbeteren, aan de hand van hun eigen-regiebord. Het eigen regiebord maakt in onze optiek een groot deel van het persoonlijk ontwikkelingsplan en het beoordelingsformulier overbodig. Veel organisaties schrijven deze plannen en formulieren vol, maar doen er in de praktijk te weinig mee. Medewerkers krijgen met Het Nieuwe Beoordelen zelf de verantwoordelijkheid en regie. Wij noemen dat ‘persoonlijk leiderschap’ (leiderschap over jouw eigen kwaliteiten en behoefte). We leggen dit vast in een Eigen Regie Bord.  En het eigen regie bord nodigt uit om continu bezig te zijn met je ontwikkeling en met je resultaten, het hele jaar door

Wat leer jij als manager in de 2 daagse Coaching Kata?

De omslag is dat je niet beoordeelt maar je medewerkers coacht naar ontwikkeling en resultaat.  De Coaching-KATA is een set routines die bestaat uit vijf stappen, vijf vragen en een KataStoryline. Je oefent ermee om je KATA-coaching vaardigheden te ontwikkelen. De Coaching KATA helpt je om het denkpatroon van je mensen te veranderen op een manier die henzelf, de klant, het team en de organisatie als geheel versterkt. Je zult zien: het creëert al direct meer focus, beweging, inventiviteit en aanpassingsvermogen.

Wat leren je medewerkers in 1 dag Verbeter Kata?

 • Waar sta ik voor en waar ga ik voor in 2016?
 • Wat zijn mijn unieke kwaliteiten en drijfveren? Waar ben ik goed in?
 • Welke obstakels staan me daarbij in de weg? Welke ga ik uit de weg ruimen, en hoe?
 • Hoe kan ik zelf invloed hebben op het hebben van (nog)  ‘zinvoller’ werk binnen mijn
  huidige functie?
 • Aan welke knoppen moet ik draaien om te groeien, prestaties te verbeteren en meer
  voldoening te ervaren?
 • Welk cijfer geef ik mezelf op specifieke onderdelen (vaardigheden of eigenschappen)?
  En hoe maak ik van een 5 een 8 – als dat nodig is? Welke stappen kan ik dan zetten?

De medewerkers maken in één dag elk een digitaal KATA-bord (een ‘eigen-regiebord’) met hun persoonlijke uitdagingen. Ze leren zichzelf te coachen met behulp van de KATA-methodiek en hoe ze hun eigen verbeterstappen concreet en zichtbaar maken.

 

Inschrijven en investering:

995 euro per persoon per dag.
Data: 2 en 16 december en 5 en 19 januari 2016
Tijdstip: 9.00 uur tot 17.00 uur
Lokatie: NBC CONGRESCENTRUM Blokhoeve 1 3438 LC,  Nieuwegein

Bovenstaande bedragen zijn vrijgesteld van btw exclusief 75 euro arrangementskosten.

Er zitten 2 weken tussen dag 1 en dag 2 om het geleerde direct in de praktijk te brengen en leerervaringen op dag twee al te kunnen delen.

Investering

 • HNB€ 995
 • Arrangementskosten€ 75
 • Totaal€ 1070