Borging van Kata-gedachtengoed en cultuur van continu verbeteren met passie, plezier en resultaat.

KATA Coach – Certified Foundation Level

Wil jij dat de werkplek een omgeving is van continu verbeteren vanuit FLOW, dag in dag uit? Wil jij dat teams hun eigen regie over hun groei en resultaat nog meer nemen? Dan heb jij dit iedere dag vanuit jouw rol als Kata Coach te onderwijzen. Als gecertificeerd KATA Coach op level Foundation lukt dat steeds makkelijker. Met certificering conform NOBCO standaard, de Nederlandse Beroepsorde voor Coaches, heb jij de juiste kennis tot KATA coachbekwaamheid in handen.

Stappenplan om te komen tot jouw coachbekwaamheid als KATA Coach – Certified Foundation Level

Echte verandering ontstaat door 10% training, 30% coachen en 60% zelf trainen door doen, doen doen. Op basis van deze leerwijze certificeren wij de Kata Coaches na minimaal 30 aantoonbare coach-uren. Het programma tot certificering staat hieronder in stappen beschreven:

 Stap 1:  4 -daagse  Kata Coach training:

Je ontwikkelt jouw persoonlijke visie als Kata Coach en je leert  de principes en 3 routines  van ‘anders denken en anders doen’ en hoe je anderen hierin mee kunt nemen. Door de blended aanpak met online modules is de diepgang van de training verdubbelt en daarmee de resultaten ook. Je leert de 3 routines en krijgt feedback op de belangrijkste foundation level coach competenties. Hierna is het een kwestie van on the job coachen en trainen door te DOEN.

Trainings data voor de Kata Coach opleiding 2019-5 zijn: (lokatie Noord)

 • 9 september
 • 23 september
 • 14 oktober
 • 9 december

Trainings data voor de Kata Coach opleiding 2019-6 zijn: (lokatie Zuid)

 • 8 oktober
 • 29 oktober
 • 13 november
 • 21 januari

Trainings data voor de Kata Coach opleiding 2019-7 zijn: (Midden)

 • 17 oktober 2019
 • 31 oktober 2019
 • 14 november 2019
 • 30 januari 2020

Lees hier meer over de Kata Coach training.

 Stap 2: Coachtraject van 4-6 maanden tot KATA Coach – Foundation:

Half jaar coaching on the job in combinatie met on line coaching om het geleerde tijdens de 4 dagen coaching te borgen en integreren. Hierin zitten verplicht minimaal 2 fysieke gesprekken en 4 online gesprekken (skype) waarin je feedback krijgt van jouw coach/begeleider en vraagstukken kunt voorleggen.

Wat is het resultaat van  coaching:

 • Je  hebt routine ontwikkeld door minimaal 30 coach-vlieguren te maken. De 5 stappen en 5 vragen zijn een routine geworden.
 • Je coacht op regelmatig geplande tijden binnen 10 minuten effectief en affectief.
 • Je maakt met groot gemak een Teambord of Persoonlijk bord en vastlegging kost je niet meer dan 2 minuten per coaching
 • Je kunt op een inspirerende wijze jouw verhaal en uitdaging met aandacht delen
 • Er is zichtbaar resultaat en groei merkbaar en meetbaar bij jezelf, jouw team en individuele medewerkers.

 Stap 3: Certificeringdag tot KATA Coach – Certified Foundation Level 

 • Iedere deelnemer zal een gesprek hebben of verhaal doen over de KATA-continu verbeterfilosofie en hoe hij/ zij deze linkt en integreert aan de praktijk (in de organisatie).
 • Plenair zal de deelnemer zijn eigen bord en minimaal 1 bord van een team en van een medewerker toelichten aan de trainers en overige deelnemers.
 • Feedback van de trainers op het gesprek en de presentatie van de KATA-borden.

Eisen certificering:

 • Onze Kata Coaches leren en integreren de vereiste foundation level coach competenties.
 • Coach kent de Kata-filosofie en de Kata Geschiedenis.
 • Coach heeft de 3 routines, 5 stappen, 5 vragen en kata Storyline volledig geintegreerd in denken en doen.
 • Inzicht in minimaal 5 aangeleverde coachborden, waaruit blijkt dat je de kata technieken beheerst.
 • Demonstreren van een sessie met een leerling.
 • Minimaal 30 aantoonbaare coachuren.
 • Zelfreflectie naar de eigen praktische kennis en ervaring.
 • Er wordt gekeken naar houding en gedrag gekoppeld aan de volgende competenties: zelfinzicht, zelfontwikkeling, omgaan met coachcontact en coachcontract, coachrelatie, doel en actiegerichtheid, gebruik van modellen en technieken, zelf leren en evalueren door reflecteren, anderen aanzetten om te leren, evalueren en reflecteren.
 • De docenten behouden zich te allen tijde het recht voor bij gebleken ongeschiktheid, niet over te gaan tot het uitreiken van het certificaat. Hierover zal een gesprek met onderbouwing plaatsvinden.
 • Onze Kata Coaches passen de competenties toe,  zoals opgesteld en beschreven door de EMCC om als NOBCO coach gecertificeerd te worden.  Lees hier

Certificeringsdag:

 • Iedere deelnemer zal een gesprek hebben of verhaal doen over de KATA-filosofie en hoe hij/ zij deze linkt en integreert aan de praktijk (in de organisatie).
 • Plenair zal de deelnemer aan hand van de Kata Storyline zijn/haar eigen bord vertellen. Zelfreflectie naar de eigen praktische kennis door het delen van de belangrijkste geleerde lessen staan centraal.
 • Minimaal 1 bord van een coachee toelichten aan de trainers en overige deelnemers met behulp van de Katastoryline.
 • Feedback van de trainers op het gesprek en de presentatie van de KATA-borden.
 • Deze dag zal op 10 oktober 2019 gehouden worden.

 

Investering;

De kosten* van dit complete programma bedragen € 4.990,00.

Heb je reeds de training KATA Coaching (als stap 1) gedaan dan kun je nog instromen op dit programma; echter wel binnen 6 maanden na afronding van je training KATA Coaching. Het programma tot certificering kost dan € 2490,00.

*De genoemde bedragen zijn exclusief reiskosten en arrangementskosten.

Quality Contact is BTW vrij. Op onze diensten en producten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Deze training stelt jou in staat om gecertificierd KATA Coach te worden naar de eisen van NOBCO (nederlandse orde van beroepscoaches), op foundation level.

09 september 2019