Beter contact is een ander woord voor betere resultaten

TEAMontwikkeling

Verantwoordelijkheid geven met oog voor de kwaliteit en talenten van de medewerkers.

 

TEAMontwikkeling voor medewerkers

De effectiviteit van een team medewerkers verschilt per afdeling en heeft te maken met de samenwerking binnen een team. De samenwerking wordt vaak negatief beïnvloed door onduidelijke doelstellingen, slechte communicatie, gebrekkige taakverdeling en ingesleten gewoonten. Om de samenwerking te verbeteren, zal er aan deze punten gewerkt moeten worden.

Gedragsverandering binnen een team kost tijd

Uit de neurowetenschap komt steeds naar voren dat gedragsverandering tijd kost en dat dit alleen effectief en efficiënt zal zijn wanneer dit in kleine stappen teweeg wordt gebracht. Daarom stellen wij een traject voor van kleine stappen, waarbij de medewerkers van een team betrokken zijn bij het verbeteren van de samenwerking.

Doelstelling TEAMontwikkeling

  • Medewerkers verantwoordelijkheid en ruimte geven om initiatief te nemen zonder hier zelf al invulling aan te geven.
  • Het coachen en begeleiden van de medewerkers naar stevige businesspartners, die in staat zijn om het advies op een goede manier te verkopen.
  • Effectief inzetten van verschillende leiderschapstijlen en beïnvloedingsvaardigheden.
  • Teamgevoel kweken.
  • Verantwoordelijkheid geven met oog voor de kwaliteit en talenten van de medewerkers.

Resultaat TEAMontwikkeling

TEAMontwikkeling draagt bij aan de gewenste cultuur, die een duidelijk statement uitdraagt: professioneel, gebaseerd op vertrouwen, met visie en een goede samenwerking.

Prijs op aanvraag

Reinier van der Putten

Bel Reinier voor vragen 06 46253555