‘De topsportvisie van Quality Contact is verankerd in onze genen.’

Ingeborg Rijken van den Nieuwelaat

De topsportvisie van Quality Contact is verankerd in onze genen

Visie op wat een team succesvol maakt

Quality Contact is geen ‘bureau met een toolbox’, zegt Ingeborg: ‘Ze hebben een heldere visie op wat een team succesvol maakt, geënt op hun persoonlijke ervaringen in de topsport. Die visie spreekt mij enorm aan.’ Ingeborgs topcoaching is gericht op het aanleren van een gestructureerde en resultaatgerichte ge- sprekstechniek. ‘Een concreet gevolg is dat teamleden nu zelf onze gesprekken voorbereiden, agenda’s maken en achteraf afspraken en acties vastleggen. Voorheen deed ík dat allemaal zelf en bleef er te veel in mijn hoofd zitten. Daardoor leidden gesprekken toen niet altijd ergens toe. Nu zijn mijn mensen accountable. Ik spreek ze aan vanuit hun en mijn intrinsieke waarden.’