Nederlandse vertaling Toyota Kata NU verkrijgbaar.

Stel je een manier van managen voor die bij iedereen in de organisatie het initiatief aanwakkert om te gaan aanpassen, verbeteren en zorgen dat de organisatie steeds verder komt. Stel je dan voor dat, hoewel deze methode anders is dan hoe we op dit moment mensen aansturen., het principe niet moeilijk te begrijpen is. Dat is het onderwerp van dit boek, dat een manier presenteert om een organisatie aan de top te krijgen en te laten blijven door iedereen erbinnen – waaronder – jijzelf – te beïnvloeden in zijn  manier van denken, handelen en reageren.

Kata_Mike

Aanleiding

Zo rond de eeuwwisseling begon er iets op te vallen.

Wereldwijd was men al vele jaren bezig met het bestuderen van Toyota en het implementeren van Lean zoals we de technieken van Toyota zijn gaan noemen. Dat bleek echter nog niet zo eenvoudig.

We hebben al die Lean technieken naar onze organisaties gebracht. Door het toepassen van deze technieken hebben we veelal prachtige verbeteringen gezien maar er bleef toch iets knagen. Bij de meeste organisaties stagneren na verloop van tijd de verbeteringen. Het is net of er een soort plateau in performance bereikt wordt waarna we niet veel verder meer komen.

Maar dat is niet wat we bij Toyota zien. Toyota blijft gestaag doorverbeteren en innoveren. Een recente innovatie die Toyota op de markt gaat brengen is de Mirai. een waterstof auto. Hoe krijgen ze dat keer op keer weer voor elkaar? Dat werd rond de eeuwwisseling toch wel een prangende vraag. Er was blijkbaar meer aan de hand dan de Lean technieken die we aan het implementeren zijn. We misten nog iets en dat had naar alle waarschijnlijkheid iets te maken met de manier waarop Toyota managet.

In 2004 is Mike Rother met een onderzoek begonnen om te achterhalen wat nou die onzichtbare managementroutines van Toyota zijn. Waar hij na 6 jaar onderzoek op uitkwam zijn een tweetal routines die overal in het denken en handelen van managers bij Toyota zijn terug te vinden. Deze routines heeft hij de verbeter-kata en de coaching kata genoemd.

Bestel het boek hier.