Beter contact is een ander woord voor betere resultaten

TEAMontwikkeling

Meer Info

Teamontwikkeling

Iedereen weet het intuïtief wel, en neurowetenschappelijk onderzoek toont het ook gewoon keihard aan: gedrag verander je niet van vandaag op morgen. Gedragsverandering kost tijd. Bij Quality Contact is Teamontwikkeling dan ook geen training. Het is een structureel bewustwordings- en ontwikkelingstraject, op basis van een grondige cultuuranalyse vooraf. We oefenen teamleden gedurende langere tijd stapje voor stapje in effectief samenwerken, op inhoud en proces. Op een organische manier.

Teamleden leren zichzelf en elkaar beter kennen – inclusief onderliggende waarden – om van daaruit samen verder te groeien en (veel) betere resultaten neer te zetten. Zij leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen aandeel in de teamprestaties én voor de gezamenlijke belangen van het team als geheel. En: zij ervaren dat ze ook in teamverband zelf aan het stuur zitten, dus niet afwachtend achterover moeten leunen. Het resultaat van dit traject is een professionele cultuur van vertrouwen, visie en effectieve samenwerking. Organisaties ervaren dit ontwikkelingstraject als een life-changing event. Met meetbare resultaten, die Quality Contact – en dat is uniek – 100% garandeert.